ABD

GÖÇMENLİK

A.B.D. Yatırımcı Göçmenlik Programı (EB5)

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) 9,8 milyon kilometrekare yüzölçümüyle, Avrupa Birliği toplam yüzölçümünün iki katından fazla, Çin ve Brezilya’dan biraz daha büyükçe bir toprak bütünlüğüne sahiptir. 327 milyon nüfusa sahip ülke, 50 eyaletten oluşan anayasal federal cumhuriyetle yönetilmektedir, başkenti Washington D.C.’dir. Dünyanın en büyük yabancı yatırımcı cezbeden ekonomilerinden olan A.B.D. ekonomisi, 19.36 trilyon USD gayrisafi milli hasıla (kişi başı milli gelir (GDP) = 59,500 USD) üretmektedir.

Yabancı yatırımcılar A.B.D.’de farklı alanlarda pasif ya da aktif yatırım gerçekleştirerek oturum, göçmenlik haklarından faydalanabilirler. EB5 (Göçmen Yatırımcı Programı ya da Yatırımcı Yeşil Kart) bu amaçla en fazla kullanılan programlardan biridir. A.B.D. Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından yönetilen EB5 yatırımcı göçmenlik programı;

- Doğrudan İş Yatırımı, veya

- Bölge Merkezleri (RC-Regional Centers) Proje Yatırımları

şeklinde yapılabilir. Her iki yatırım şeklinde de USCIS için esas olan her bir yatırımın en az 10 kişilik bir istihdam yaratmasıdır. Doğrudan İş Yatırımlarında istihdam kişi hesabı üzerinden yapılırken, RC yatırımlarında ekonomik modelle hesaplanan doğrudan istihdam, dolaylı istihdam ve etkilenen istihdam rakamları dikkate alınır. Pasif yatırım ile iş kurma zorunluluğu olmaması ve göçmenlik bürokrasisiyle uğraşmamak adına bu kategoride yapılan başvuruların %90’ından fazlası RC yatırımları olarak yapılmaktadır. Her yıl A.B.D. 10,000 kişiye EB5 Yatırımcı Göçmenlik programı kapsamında yeşil kart vermektedir.

Başlıca Avantajlar

 • İngilizce dil gereksinimi olmaması
 • Üst yaş sınırlaması bulunmaması
 • Asgari eğitim gerekliliği aranmaması
 • Yönetim veya iş deneyimine bakılmaması
 • Yatırımcı ve aile bireylerinin Amerika Birleşik Devletleri’nin herhangi bir yerinde yaşayabilmesi, çalışabilmesi ve emekli olabilmesi
 • Eğitim eşitliği esasına göre çocukların, ABD vatandaşlarıyla aynı koşullarda okullara, üniversitelere kabul edilmeleri,
 • Beş yıl sonra A.B.D. vatandaşı olmak için başvuru hakkının oluşması

Gereklilikler

 • EB5 Programı A.B.D.’de yeni bir ticari işletme oluşturulmasını gerektirmektedir.
 • Her yatırımcı, belirlenen ‘’hedef istihdam bölgelerinde (TEA)’’ gerçekleşen yatırımlar için 500.000 ABD doları, diğer bölgelerde minimum 1.000.000 $ sermaye yatırımında bulunmalıdır.
 • Yatırımcı, A.B.D. ye transferi yapılan sermayenin yasal bir kaynaktan geldiğini kanıtlamalıdır.
 • Yeni işletme, her yabancı yatırımcı için, 2 yıllık bir süre zarfında, A.B.D. vatandaşları ve Göçmenler için az 10 tam zamanlı iş yaratmalıdır.