DOMİNİKA

VATANDAŞLIK

Dominika Milletler Topluluğu, Martinik ve Guadeloupe adlı Fransız adalarının arasında yer alan, resmi dili İngilizce olan, bağımsız bir devlettir. Eski bir İngiliz sömürgesidir ve İngiliz Milletler Topluluğu’nun yanı sıra Birleşmiş Milletler, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Karayipler Topluluğu ve diğer uluslararası örgütlere de üyedir. Karayipler’in en güzel ülkelerinden biri olan Dominika’nın hoş bir iklimi vardır. Özellikle nispeten daha serin dönem olan Aralık ve Mart ayları arasında hava daha da güzeldir. Adanın 800 kilometrekarelik yüzölçümü 65,000’in üzerinde kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Bunların yaklaşık 3000’i Karayipler’de hayatta olan son Karayip yerlileridir. Adada suç oranı neredeyse yok denecek kadar azdır. Para birimi Doğu Karayip Doları’dır ve Amerikan Doları’na sabitlenmiştir. 

1991 yılında Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı’nın oluşturulmasından bu yana 2000’in üzerinde aile Dominika vatandaşlığı aldı. Bu program Anayasa’nın 101. Bölümü ve Vatandaşlık Kanunu’nun 8. ve 20. Bölümleri’ne uygun olarak yürütülmekte olup, devlete kriterlere ve politika ilkelerine uygun kişilere vatandaşlık verme olanağı tanımaktadır.  Yatırım yoluyla Vatandaşlık Programı, Dominika’nın ekonomik açıdan kalkınmasını teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. 

Başvuru Şartları

Dominika’nın vatandaşlık programı, ülkeye ekonomik bir katkıda bulunmayı gerektirmektedir. Bunun karşılığında başvuru sahiplerine ve ailelerine tam vatandaşlık verilir. Ekonomik katkı, devlete doğrudan, karşılıksız ödeme şeklinde gerçekleştirilir.

Mevcut yasalar altında vatandaşlık elde etmek için beş seçenek vardır: Bireysel Başvuru ve Aile Başvuruları Bir, İki ve Üç ve bunların yanında bir Gayrimenkul seçeneği.

·  Bireysel Başvuru seçeneğinde, başvuru sahibi 100,000$ öder.

·  Aile Başvurusu Bir (başvuru sahibi ve eşi) için ödenecek tutar 175,000$.

·  Aile Başvurusu İki (başvuru sahibi, eşi, 18 yaş altı iki çocuğa kadar) için ödenecek tutar 200,000$.

·  Aile Başvurusu Üç (başvuru sahibi, eşi, 18 yaş altı ikiden fazla çocuk) için ödenecek tutar 200,000$ ve 18 yaşın üzerindeki ilave her çocuk için 50,000$.

·  Gayrimenkul seçeneğinde ise asıl başvuru sahiplerinin her birinin onaylanmış bir gayrimenkul projesine en az 200,000$ değerinde bir yatırım yapması gerekir. İki ya da daha fazla kişi bir araya gelip, bir adet gayrimenkul satın alarak yatırım yoluyla vatandaşlık için başvurabilirler, ancak her başvuru sahibinin yatırım için en az 200,000$ katkıda bulunmuş olması şartı vardır.

Yukarıdaki maliyetlere ek olarak devlet, yapılması gereken işlemler, aracı kurum ve kayıt için ödenecek birtakım ücretler vardır (kişi başı yaklaşık 2,200$). Ayrıca değerlendirme ve başvuru ücretleri de doğabilir. Başvuru sahibinin 21 yaşın üzerinde ve öne çıkan niteliklere sahip olması gerekmektedir. Başvuru sahibi temiz sabıka kaydı, vs gibi sorunsuz bir kişisel geçmişi olduğunu kanıtlayan belgeler, kapsamlı bir özgeçmiş, işiyle ilgili geçmiş bilgiler ve bunların yanı sıra soru işareti olmayan referanslar sunmak durumundadır. 

Süreç ve İşleyiş

Bu programın gerektirdiği özel birtakım prosedür şartları bulunmaktadır. Bunlar maliyeti artıran ve sürecin süresini yaklaşık altı ilâ sekiz aya çıkaran gerekliliklerdir. Ayrıca belge gereklilikleri de oldukça külfetli olabilir. Dominika hükümeti gerek gördüğü durumlarda başvuru sahiplerini mülakata cağırabilir, bu da prosedürün gereğidir ve iptal ya da erteleme kabul edilemez. Vatandaşlık Komisyonu üyeleri düzenli olarak bir araya gelirler ve bu durum mülakat için uygun bir tarih bulma sürecini uzatabilir. Başvuru sahibi maliyeti üstlendiği sürece mülakatın dünyanın herhangi başka bir yerinde yapılması seçeneği de bulunmaktadır. Başvuru ile ilgili ön onay alındıktan sonra Vatandaşlık Komisyonu ile mülakatın gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyon yapılmalıdır. Başvuru sahibi ve ailesi, Dominika hükümetinin üst düzey yetkililerinden birinin önünde bağlılık yemini ettikten sonra Dominika vatandaşı olurlar.

Bağlılık yemini sonrasında vatandaşlık başvurusu süreci bir adım daha ilerlemiş olur ve vatandaşlık belgeleri hazırlanır. En sonunda pasaport başvurusu işleme alınır ve genellikle birkaç hafta içinde pasaportlar çıkar.

Fiziksel yerleşim şartı yoktur. Ancak elbette devlet yeni vatandaşların ekonomiye daha fazla katkıda bulunmalarını özendirmeyi ister. O nedenle burada yaşamı cazip bir seçenek haline getirmek için önemli teşvikler sunmaktadır. Başvuru sahibinin Dominika’ya istediği zaman yerleşme ve istediği kadar kalma hakkı bulunur. 

Dominika çifte vatandaşlık kabul ediyor mu?

Dominika’da çifte vatandaşlık ile ilgili herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

Dominika'da vergilendirme nasıl oluyor?

Vatandaşlar Dominika’da yerleşim kararı almadıkları sürece vergiden muaftırlar.

Yerleşimci vergi mükellefleri ise Dominika içinde veya dışındaki tüm kaynaklardan doğrudan veya dolaylı olarak bireye tahakkuk eden gelir üzerinden vergilendirilirler. Elde edilen gelir üzerinden alınan kişisel vergi, %35’e kadar çıkabilen kademeli vergilendirme oranlarıyla belirlenir.

Gayrimenkul vergisi yoktur, ancak kasaba veya köy konseyleri tarafından tahsil edilen bir belediye vergisi bulunmaktadır. Belediye vergisinin oranı bölgeden bölgeye değişir; örn. gayrimenkulün vergi değeri üzerinden %1.25 gibi. Sermaye kazanç vergisi yoktur. Ancak bu tür getiriler işletmenin gelir getiren faaliyetlerinin bir bölümünü oluşturuyorsa durum değişir.

Yerleşimci şirketler Dominika içinde veya dışındaki tüm kaynaklardan doğrudan veya dolaylı olarak tahakkuk eden kazançlar veya kârlar üzerinden sabit %30 oranıyla vergilendirilirler. Yerleşimci olmayan şirketler, Dominika kaynaklı gelirin brüt tutarı üzerinden vergilendirilirler ve %15 stopaj vergisi yükümlülükleri vardır. 

Sermaye kazanç vergisi yoktur. Ancak bu tür getiriler işletmenin gelir getiren faaliyetlerinin bir bölümünü oluşturuyorsa, o zaman kurumsal vergi oranları uygulanır.

Dominika vatandaşlığının bana sağlayacağı temel avantajlar nelerdir?

·  Dominika pasaportu Birleşik Krallık, İsviçre, Avrupa Birliği Şengen ülkeleri ve bunlar gibi dünyada belli başlı yaklaşık 100'ün üzerinde ülkeye vizesiz seyahat olanağı tanır.

·  Başvuru sahibi ve ailesi tam vatandaşlık ve pasaport alırlar ve bu hakları miras olarak kendilerinden sonraki nesillere aktarabilirler.

·  Ülkenin İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olması nedeniyle Dominika vatandaşları, Birleşik Krallık’ta ayrıcalıklı muamele görürler. Buna çocuklarının öğrenci vizesi almadan Birleşik Krallık’ta okuma haklarının bulunması fırsatı da dahildir.