MALTA

VATANDAŞLIK

Malta, Akdeniz’de yer alan küçük bir ada ülkesidir. En az 7,000 yıldır üzerinde yaşam olan bu ada, gezegen üzerindeki en sofistike medeniyetlerden birine ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde ise ılıman iklimi ve UNESCO Dünya Mirası koruma listesinde yer alan yedi adet sit alanı dahil olmak üzere birçok tarihi ve mimari anıtı ile turistlerin favori uğrak yerlerinden biridir. Malta, 2004 yılının Mayıs ayından bu yana tam AB üyesidir. 2007’den itibaren ise Schengen ülkesi olmuştur. İngilizce ve Maltaca ülkenin iki resmi dilidir. 

Malta takımadaları adeta Akdeniz’in tam ortasında yer almakta olup üç adadan meydana gelmektedir: Malta, Gozo ve Comino. Toplam 316 kilometrekarelik bir alanda 400,000’in üzerinde yerleşik halk yaşamaktadır. Malta en büyük adadır ve kültürel, ticari ve yönetimsel anlamda merkezdir. Gozo ikinci büyük adadır ve balıkçılık, turizm, el sanatları ve tarım alanlarında karakterize olan daha kırsal bir yapıya sahiptir. Ulusal dil Maltaca’dır ama ülkenin resmi dilleri hem Maltaca hem İngilizce’dir. Malta mükemmel bir iklime, son derece sıcak insanlara, çok düşük suç oranlarına sahiptir. Tarafsız, istikrarlı ve güvenli bir ülkedir.

Malta 1964’te, 160 yıllık İngiliz hâkimiyetinin ardından bağımsızlığını kazanmıştır. 1974’te ise parlamenter demokrasi sistemi ve anayasası olan bir cumhuriyete dönüşmüştür. 2004’ten bu yana AB üyesidir ve 2007’den beri de Schengen ülkeleri arasında yer almaktadır. 

Malta Bireysel Yatırımcı Programı (Malta IIP) modern bir yatırım yoluyla vatandaşlık programı olup, dünya çapındaki ultra yüksek gelir segmentindeki bireyleri ve aileleri hedef alır. İstikrarlı, tarafsız ve son derece saygın bir AB Üyesi Ülkede vatandaşlık sunmaktadır. Ayrıca etkin bir başvuru süreci ve başvuru sahipleri ile ilgili dünyanın en sıkı değerlendirme standartları ve güvenlik incelemesi de uygulanmaktadır. Böylelikle sadece son derece saygın müşterilerin başvurularının kabul edileceği de garanti edilmiş olur. 

Başvuru Şartları

Malta IIP, ülkeye ekonomik bir katkıda bulunmayı gerektirmektedir. Bunun karşılığında ve kapsamlı geçmiş kontrolleri dahil olmak üzere gerçekleştirilen sıkı başvuru süreci sonuçlarına bağlı olarak, başvuru sahiplerine ve ailelerine tam vatandaşlık verilir. Vatandaşlık alabilmek için asıl başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş ve başvuru şartlarını karşılayan niteliklere sahip olması, Ulusal Kalkınma ve Sosyal Fonu’na karşılıksız bir bağışta bulunması ve diğer birtakım şartları yerine getirmiş olması gerekir. Aşağıdaki şekillerde ekonomik katkıda bulunmak mümkündür:

·  Asıl başvuru sahipleri 650,000€ öder.

·  Eş ve 18 yaşın altındaki her çocuk için ilave 25,000€ ödenir.

·  Eğer maddi açıdan asıl başvuru sahibine bağımlılarsa ve evli değillerse 18-26 yaş arasındaki çocuklar da başvuruya dahil edilebilirler. Bu durumlarda bağıntılı her çocuk için ödenmesi gereken tutar 50,000€ olacaktır.

·  Asıl başvuru sahibi ile birlikte yaşayan ve tamamen asıl başvuru sahibinin maddi desteğiyle yaşamını sürdüren 55 yaşın üstündeki anne-babalar da başvuru kapsamına alınabilir. Bu durumlarda bağıntılı her kişi için ödenmesi gereken tutar 50,000€ olacaktır.

Tüm başvuru sahipleri değerlendirme ücreti öderler: asıl başvuru sahibi için 7,500€; eşler, yetişkin çocuklar ve anne-babalar için 5,000€; ve 13-16 yaş arası her çocuk için de 3,000€ değerlendirme ücreti alınmaktadır.

Buna ek olarak, aşağıdaki yatırım şartları ve diğer yükümlülükler de yerine getirilmelidir:

·  Gayrimenkul – ya Malta’da en az 350,000€ ederi olan bir konut alıp, onu beş yıl elde tutmak ya da yıllık en az 16,000€ kirası olan bir konut kiralayıp, beş yıl boyunca kira sözleşmesini sürdürmek gerekmektedir. Her iki durumda da gayrimenkulün bu beş yıllık süre içinde elden çıkarılmaması gerektiğine dikkat çekmek gerekir.

·  Yatırım – Malta Kimlik İdaresi tarafından detayları yayınlanan ve kuralları saptanmış bir yatırım aracına 150,000€ yatırım yapmak ve bunu beş yıl tutmak.

·  Sigorta – ailenin her üyesi için en az 50,000€ sağlık harcamaları kapsamı olan geçerli bir global sağlık sigortası poliçesine sahip olmak.

·  Yerleşim -  başvuru sahibinin vatandaşlık sertifikası çıkarılmadan bir yıl öncesinden itibaren Malta’da yasal yerleşimci olarak yaşaması gerekir.

·  Yemin – 18 yaş ve üstündeki tüm başvuru sahiplerinin bizzat Malta’ya giderek bağlılık yemini etmeleri gerekmektedir.

Başvuru sahibinin herhangi bir suç geçmişi olmayan, tamamen temiz bir sabıka kaydına sahip olması gerekir.

Tüzüğe göre, Malta’nın vizesiz seyahat anlaşması olan bir ülkeye giriş vizesi reddedilen ve sonrasında da ilk reddin ardından o ülkeye vize alamamış olan kişi, bu programa başvuru yapma hakkını elde edemez.

Potansiyel bir milli güvenlik tehdidi sayılan, itibarı zedelenmiş veya cezai bir soruşturmaya tutulan kişilerin de vatandaşlık başvuruları reddedilecektir. Malta vatandaşlık başvurularıyla ilgili dört aşamalı bir değerlendirme sistemi geliştirmiştir ve bu sistem dünya üzerindeki benzeri programlar için yapılan değerlendirme sistemleri arasında en ayrıntılı ve kapsamlı olanı olarak bilinir.

Devlet tarafından vatandaşlık verilen isimlerin yanı sıra yapılan başarılı başvuruların sahiplerinin isimleri de yıllık olarak yayınlanır.

1,800 başarılı asıl başvuru sahibi üst limiti bulunmaktadır, sonrasında program kapanır. Bu nedenle mevcut vatandaşlık programları arasında en özel ve ayrıcalıklı olanıdır. 

Süreç ve İşleyiş

Başvurular belli kurallara göre belirlenmiş formlar doldurularak ve ilgili ücretlerin ödenmesi ve özel birtakım belgelerin hazırlanmasıyla yapılır. Pasaport kopyaları, doğum sertifikaları, vs gibi sıradan kişisel belgelere ek olarak, asıl başvuru sahibi ve bağıntılı kişilerin herhangi bir bulaşıcı hastalık taşımadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu onaylayan tıbbi bir sertifika ve başvuru sahiplerinin herhangi bir suç kaydına sahip olmadıklarını gösteren bir adli sicil belgesi istenir. Son derece detaylı bir şekilde değerlendirme analizleri yürütülür ve yanlış veya eksik bilgi içeren başvurular reddedilir.

Tüzüğe göre başvurunun gönderilmesinden IIP’nin Vatandaşlık Sertifikası’nı çıkarmasına kadar geçen sürecin minimum altı ay, maksimum iki yıl sürme şartı vardır. Bu süre gayrimenkul satın alma ve yatırım gerekliliklerini yerine getirmenin yanı sıra bir yıl yerleşimci olarak ülkede yaşama şartını da içermektedir.

Bir başvurunun devlete gönderilmesinden önce sunulan bilgilerin tamamı ve başvuru sahibinin ve bağıntılı kişilerin geçmişleri bir ya da daha fazla değerlendirme görevlisi tarafından doğrulanır. Gereken tüm değerlendirme ücretleri, pasaport ücretleri, banka işlem komisyonları ve bunların yanı sıra devlete 10,000€ karşılıksız bağış yapılır. Tüm fonların kaynağı onaylanmalı ve risk ölçümü prosedürleri yürütülmelidir.

Başvuru ile ilgili prensipte kabul sağlandıktan sonra başvuru sahibinin şunları yapması gerekir:

·  Parayı göndermek (hâlihazırda ödenmiş olan tutarı düşerek)

·  Gayrimenkul yatırımı gerekliliklerini yerine getirmek

·  Bir yıl ülkede ikamet ettiğini kanıtlamak

·  Belirlenen yatırımı yapmak

·  Tüm aile için ön koşul olarak sunulan seviyede kapsama sahip geçerli bir sağlık sigortası yaptırmış olmak

·  18 yaş ve üzerindeki tüm bağıntılı kişilerle birlikte bizzat Malta’ya gelip Bağlılık Yemini etmiş olmak

Yukarıdaki koşullar yerine getirildikten sonra vatandaşlık sertifikası çıkarılır. Hemen ardından da pasaportun çıkarılması sonuçlanır. 

Malta'da çifte vatandaşlık mümkün mü?

Malta’da çifte vatandaşlık ile ilgili herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Malta Vatandaşlık Kanunu çifte vatandaşlığa özellikle izin vermektedir.

Malta'da vergilendirme nasıl oluyor?

Malta’da oturan ve yerleşimci olan bireyler dünya üzerinde her yerde elde ettikleri gelir üzerinden gelir vergisi öderler. Kişisel gelir, %35’e kadar çıkabilen kademeli oranlarla vergilendirilir. Ancak oturum izni olan ama Malta’da oturmayan bireyler (a) Malta’da elde edilen gelir üzerinden ve (b) ada dışında elde edilen ve Malta’ya gönderilen gelir üzerinden (örn. ‘havale yoluyla’) vergi öderler (sermaye kazancı hariç). Vergi oranı bireyin vergi statüsüne bağlı olarak değişir.

IIP kapsamında Malta vatandaşlığı elde etmek, kendi başına yerleşimci vergi mükellefliğine yol açmaz. Ancak kişi Malta’ya taşınmaya ve orada kalıcı ikametgâh edinmeye karar verse bile, normal olarak yerleşimci olmayan kişi statüsünü korumaya devam edebilecektir.

Malta’da veraset ya da intikal vergisi bulunmamaktadır. Ancak çeşitli varlıklar (özellikle de taşınmaz mallar ve hisseler) üzerinden sermaye kazanç vergisi alınır. Kişi sahip olduğu ve devir tarihinden öncesinde asıl ikametgâhı olarak üç ardışık yıl boyunca kullandığı taşınmazını başka birine devrediyorsa ve ikametgâhın boşaltılmasından sonraki 12 ay içinde devir yapılıyorsa sermaye kazanç vergisi uygulanmaz. Aksi takdirde, sahipliğin başlamasından itibaren geçen ilk 12 yıl içinde satılan taşınmaz üzerinden %35’e kadar vergi alınabilir. Sahipliğin başlamasından itibaren geçen 12 yılın ardından devretme işlemi gerçekleştiriliyorsa satış bedeli üzerinden %12 vergi alınır. Ancak bireysel mal sahibi Malta’da yerleşimci değilse, bu son bahsi geçen %12’lik vergi alınmaz.

Standart KDV oranı %18’dir. Kurumsal vergi oranı %35’tir; ancak ülkede yerleşimci olmayan ve ülke sınırlarında yaşamayan mükelleflere özel vergi indirimleri yapılır.

Malta yaklaşık 60 ülkeyle çifte vergilendirme antlaşmalarını sona erdirmiştir. Bunlar gibi çok sayıda başka antlaşma da imzalanmış ama henüz yürürlüğe girmemiştir. 

Malta vatandaşlığının bana sağlayacağı temel avantajlar nelerdir?

·  Saygın ve istikrarlı bir AB ülkesinin vatandaşı olmak.

·  Makul maddi katkı miktarı ve etkin başvuru süreci

·  Dünyanın en sıkı değerlendirme standartları uygulanır ve başvuru sahipleriyle ilgili ayrıntılı incelemeler yapılır, dolayısıyla sadece son derece saygın başvuru sahiplerinin kabul edileceği garanti edilmiş olur.

·  160’ın üzerinde ülkeye vizesiz seyahat edebilme olanağı sağlar.

·  AB vatandaşlığı 28 AB ülkesinde ve İsviçre’de yerleşim hakkı sağlar.

·  Malta mükemmel havayolu bağlantıları ile edindiği stratejik konumuyla yaşamak veya ikinci bir eve sahip olmak için cazip bir yerdir. 

Malta Vatandaşlığının Sağladığı Yararlar

Seyahat

Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülke sayısı

166

AB (Schengen ülkeleri) ve Kanada’ya vizesiz seyahat

+

ABD’ye vizesiz seyahat

+

AB ülkelerinde yaşama, çalışma ve okuma hakkı

+

Vergi

Gelir vergisi

%35’e kadar

Gelire bağlı vergilendirme

dünya geneli*

Özel vergi sistemi var

+

Yıllık gayrimenkul vergisi

yok

Yatırım

Gayrimenkul satın alma hakkı

+

Gayrimenkulünüzü yeniden satışa çıkarabilme süresi

5 yıl

*İkametgahsız yerleşimci olarak sadece Malta’dan elde edilen veya Malta’ya gönderilen gelirler vergiye tabidir.

Özel Bilgiler

Ziyaret zorunluluğu

zorunlu

Yıllık oturum izni koşulları

yok*

Minimum yatırım

880,000 €

Temiz sabıka kaydı

+

Sürecin süresi

12 ay

*İlk yıl Malta’ya en az iki kez ziyaret ve Ada ile gerçek bağlantıların kurulması zorunludur.

Yatırım Seçenekleri

Gayrimenkul Alımı

Gayrimenkul

Kiralama

Min. Yatırım Opsiyonu

Devlet ve işlem ücretleri

Min. Yatırım Opsiyonu

Devlet ve işlem ücretleri

Bireysel başvuru

650,000€ bağış

150,000€menkul kıymetler

350,000€ gayrimenkul alımı

9-12%

650,000€ bağış

150,000€menkul kıymetler

80,000€ gayrimenkul kiralama

12-15%

Evli çift

650,000€ bağış

150,000€menkul kıymetler

350,000€ gayrimenkul alımı

9-12%

650,000€ bağış

150,000€menkul kıymetler

80,000€ gayrimenkul kiralama

12-15%