İNGİLTERE

GÖÇMENLİK

İngiltere Yatırımcı Göçmenlik ve Girişimci Oturum Programları

Birleşik Krallık (U.K.) 243 bin kilometrekare yüzölçümü ve 65.6 milyon toplam nüfusu ile, Ingiltere (55.2 milyon), İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’nın oluşturduğu, parlamenter anayasal monarşi ile yönetilen dünyanın en önemli ticaret ve finans merkezlerinden biridir. Birleşik Krallık, 2.8 trilyon USD gayrisafi milli hasıla (kişi başı milli gelir (GDP) = 43,600 USD) üretmektedir.

İngiltere’de Yatırım ile oturum almak için, iki temel program kullanılabilir. 

1. Yatırımcı Göçmenlik (Tier 1 Investor)

Başlıca Avantajlar

  • Uluslararası iş ortamı olan, dünyanın finans merkezi İngiltere’de yaşama, çalışma ve eğitim alma şansı
  • Dünyadaki neredeyse tüm büyük şehirlere doğrudan uluslararası uçuş bağlantıları
  • Dünyaca ünlü okullar ve üniversiteler
  • Yatırım miktarine göre 2,3 veya 5 yıl içerisinde kalıcı oturum hakkı (ILR)
  • İngiltere dışında her yıl 180 gün ikamet etme hakkı

Gereklilikler

“Tier 1 Investor” Yatırımcı kategorisi, Birleşik Krallık'ta önemli bir yatırım yaparak oturum hakkı almak isteyen yüksek varlık sahibi bireyler ve aileleri için uygun bir programdır.

  • Yatırımcının, ilk başvurudan üç ay önce en az 2 milyon ingiliz sterlin nakit varlığını kanıtlaması   ve İngiltere’ye giriş tarihinden itibaren üç ay içerisinde, 2 milyon ingiliz sterlin finansal yatırım gerçekleştirmesi,
  • Yapılacak yatırımın, Birleşik Krallık’taki devlet tahvilleri, hisse senedi veya İngiltere merkezli şirketlere sermaye yatırımı şeklinde yapılması
  • Yatırımın beş sene boyunca sürdürülmesi
  • Yıl içerisinde altı aydan fazla İngiltere’de bulunma zorunluluğu

2. Girişimci Göçmenlik (Tier 1 Entrepreneur)

2008 yılında Birleşik Krallık (İngiltere) Göçmenlik makamları, Birleşik Krallık'ta giriş ve ikamet almak isteyen AB vatandaşı olmayanlar için yeni bir başvuru sistemi uygulamaya koymuştur. Yeni sistem puan temelli ve beş katmana ayrılmaktadır. Girişimci kategorisi, Birleşik Krallık'ta bir işletmeye finansal ve entelektüel bir yatırım yapmak için vasıflı girişimcilerin ilgisini çekmeyi amaçlamaktadır.

Bir işletmeye en az 200,000 İngiliz Sterlini yatırılması ve en az iki kişilik yeni istihdam yaratılması

Yapılan yatırımın ‘’aktif’’ bir yatırım olması

Yatırımın beş senelik süre boyunca sürdürülmesi

Sene içerisinde altı aydan fazla İngilterede bulunma zorunluluğu

Yatırımcının iş tecrübesi ve ingilizce yeteneğini kanıtlamas

“Ankara Anlaşması” ile Girişimci Programı

Türk vatandaşları, Türkiye'den İngiltere'ye gelmek ve serbest meslek kurmak için giriş izni başvurularını yapabilir.

Girişimci, İngiltere’de oturum izni alabilmek için, programın gerekliliklerini yerine getiren bir iş kurmalıdır. İş kurmak isteyen girişimci aşağıda ki minimum gereklilikleri karşılamalıdır.

1963 İş Hükümlerinin Asgari Gereklilikleri:

Yeterli finansal kaynağa sahip olunarak kabul edilebilir bir iş planı sunmak veya mevcut bir iş ya da ortaklığa sahip olmak

Kabul edilebilir iş teklifi türleri ; pazarlama ve satış stratejisinin ve kurulacak olan işin ana hatlarını -kullanılacak işyeri ve üretim tesisleri, IT sistemleri gibi - içermeli aynı zamanda kuruluş için zaman çizelgesi ve finansal tahminleri sunmalı içermelidir

Tahmini ciro ve kar ve pazar araştırması yapmış bulunmak

Kurulan işle ilgili niteliğe veya deneyime sahip olmak