KIBRIS CUMHURİYETİ

VATANDAŞLIK

Ilıman ve dengeli iklimi ve elverişli coğrafi konumu ile Kıbrıs, yaşamak için cazip bir yerdir. Adanın nitelikli iş gücü, cazip vergilendirme sistemi ve güvenilir ulaşım ve telekomünikasyon sistemleri sayesinde Kıbrıs, kazançlı bir yatırım tablosu sunmaktadır.

Kıbrıs etkili ve transparan mevzuat ve yasal çerçeve içinde işleyen modern, serbest piyasaya ve hizmet temeline dayalı bir ekonomiye sahiptir. Bu özelliği uluslararası yatırımcılara ve işletmelere yatırım yapma, büyüme ve zenginleşme açısından güven sağlar. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik Raporu 2012-2013’e göre Kıbrıs, 144 ülke arasında 58. sıradadır.

Ülkenin bankacılık sektöründeki büyük çaplı yeniden yapılandırma çalışmalarının ardından ekonomiyi yeniden canlandırmak için birtakım yeni uygulamalar yürürlüğe sokulmuştur. Bunun pek çok amacının yanı sıra asıl hedef ekonomik büyümeyi kamçılamaktır. 

Kıbrıs 2004 yılından bu yana Avrupa Birliği’nin tam üyesidir. Akdeniz’in kuzeydoğusunda yer alan ada, Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesişim noktasındadır. Adanın bu stratejik konumu, bir finans merkezi olarak gelişiminde de önemli bir rol oynamıştır. 

Kıbrıs’ın mevcut yatırım yoluyla vatandaşlık programıyla ilgili birkaç güncelleme yapılmıştır. Bakanlar Kurulu mevcut programı 19 Mart 2014’te revize ederek, yabancı ülke vatandaşlarının Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen birtakım kriterlere uygun olmaları durumunda vatandaşlık elde edebilmelerine olanak sağladı. Kıbrıs vatandaşlık programı kapsamında vatandaşlık elde ettiğiniz zaman siz ve aileniz ömür boyu tam vatandaşlık hakkına sahip olursunuz ve bunu miras olarak sizden sonraki nesillere de aktarabilirsiniz. 

Başvuru Şartları

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı, kişinin ülkeye önemli miktarda bir ekonomik yatırım yapmasını gerektirmektedir. Bunun karşılığında ve yapılan sıkı güvenlik incelemelerinin ve kapsamlı geçmiş kontrolleri dahil olmak üzere detaylı değerlendirme süreçlerinin sonuçlarına bağlı olarak, başvuru sahiplerine ve ailelerine vatandaşlık verilir. Vatandaşlık için başvuran asıl başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş ve başvuru şartlarını karşılayan niteliklere sahip olması gerekir. Bu durumda aşağıdaki seçeneklerden birini seçme hakkı olacaktır:

·  Devlet tahviline yatırım

Başvuru sahibinin en az 5 milyon Euro değerinde Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait devlet tahvili satın alması gerekmektedir.

·  Gayrimenkul

Bu seçenek başvuru sahibinin bir gayrimenkul veya benzer projelere (konut, ticari veya altyapı projeleri) en az 5 milyon Euro yatırım yapmasını gerektirir.

·  Kıbrıslı şirketler ve Kıbrıslı kurumların finansal varlıklarına yatırım

Başvuru sahibi en az 5 milyon Euro değerinde Kıbrıslı şirketler ve Kıbrıslı kurumlara ait finansal varlık (bono, hisse senedi veya Kıbrıs Cumhuriyeti’nde tescil ve ihraç edilmiş tahviller) satın almalı. 

·  Banka Mevduatı

Asıl lehtar olan adayın veya şirketin veya vakfın adına yerel bir bankada açılmış sabit vadeli mevduat hesabında en az son üç yıl boyunca en az 5 milyon Euro bulunması gerekir.

·  Kıbrıslı şirketler veya işletmeler satın alma, kurma veya bunlara katılım

Başvuru sahibinin merkezi Kıbrıs Cumhuriyeti’nde olan ve o sınırlar içinde faaliyet gösteren işletmeler veya şirketler satın almak, kurmak veya bu kurumlara katılım için en az 5 milyon Euro değerinde bir yatırım yapması gerekir. Bu işletmeler veya şirketlerin Kıbrıs’ta ispat edilebilir ve somut bir varlıkları olması ve en az beş Kıbrıs vatandaşı istihdam ediyor olması gerekmektedir.

·  Sözü geçen kriterlerin birleşimi

Başvuru sahibinin en az 5 milyon Euro tutarında olmak şartıyla yukarıdaki seçeneklerin birleşimini yapması gerekir.

·  Popular Bank Public Company Ltd’deki mevduatlarının değeri düşmüş olan kişiler

Bu seçenek 15 Mart 2013’ten sonra yürürlüğe giren uygulamalara bağlı olarak Popular Bank Public Company Ltd’deki en az 3 milyon Euro tutarındaki mevduatları bozulan/değeri düşen bireyler için geçerlidir. Eğer başvuru sahibi 3 milyon Euro’nun altında bir tutara düşmüşse, gereken miktarı 5 milyon Euro’ya çekerek hesabı tamamlamak için ilave bir yatırım başvurusu yapılabilir.

·  Büyük Kolektif Yatırımlar

Bakanlar Kurulu, bazı durumlarda, yatırımın toplam değeri en az 12,5 milyon Euro olması şartıyla özel bir Kolektif Yatırım programına gözle görünür bir katılım gösteren yatırımcılar için zorunlu olan yukarıdaki kriterleri 2,5 milyon Euro’ya çekebilir.

Her durumda başvuru sahibinin temiz bir sabıka kaydına sahip olması gerekir. Ayrıca başvuru sahibinin adının Avrupa Birliği sınırları içinde mal veya mülk müsaderesi veya dondurulma listelerinde bulunmuyor olması gereklidir.

Buna ek olarak, her başvuru sahibinin Kıbrıs’ta piyasa değeri en az 500,000 Euro + KDV olan kalıcı bir ikametgâha sahip olması gerekir. Yatırımcılar olarak ayrı başvurularda bulunan aynı aileye mensup kişilerin birlikte bir konut almaları kabul edilir, ancak konutun toplam tutarını karşılamak için her başvuru sahibinin en az 500,000 Euro vermiş olması şartı aranır.

Bu seçeneklerin her biri için geçerli olan 7,140 Euro devlet işlem ücretleri, seçilen yatırım alternatifine bağlı olarak 60,000 – 100,000 Euro arasında yasal ücretler ve bağıntılı her kişi için 5,000 Euro ilave maliyet bulunmaktadır.

Tüm vatandaşlık seçenekleri bağıntılı kişilere de izin verir. “Bağıntılı” ifadesi 18 yaşın altındaki çocuklar ve tam zamanlı öğrenci oldukları için finansal anlamda asıl başvuru sahibine bağlı 18-28 yaş arası çocukları kapsar. Asıl başvuru sahibinin ve bağıntılı kişilerin tamamının temiz bir sabıka kaydına sahip olmaları gerekir. 

Süreç ve İşleyiş

Genellikle Kıbrıs vatandaşlığı alma süreci üç ay kadar sürer. Yatırım tercihi olarak gayrimenkul seçeneği seçilirse bu süre daha da azalır. Henley & Partners olarak en etkili başvuru sürecini sizlere sunuyoruz. Vatandaşlık başvurusunun, gayrimenkul yatırımı seçeneği tercih edildiğinde, aşağıda sıralandığı üzere beş adımı vardır:

1. Adım – İnceleme ve Uygun Yatırımı Seçme

Piyasa istihbarat ekibimiz gayrimenkul pazarı üzerinde kapsamlı bir araştırma yapmış olup, benzersiz/özel araştırmalarla veya bizim değerlendirme analizlerimizden geçmiş mevcut yatırım fırsatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunabilir.

2. Adım – Vatandaşlık Başvurusunun Hazırlanması

Müşteriye detaylı bir başvuru paketi ve başvuru ile birlikte toplanması ve gönderilmesi gereken belgelerin yer aldığı bir kontrol listesi alacaktır. Kontrol listesinde çeşitli belgeler bulunmasına rağmen doğum sertifikası, evlilik ve boşanma belgeleri, eğer farklı yerlerse ülkeniz ve ikamet yerinizden ayrı ayrı alınacak adli sicil kayıtları gibi alınması uzun zaman alacak olanlar daha erken istenebilir.

3. Adım – Ön Onay Alınması

4. Adım – Vatandaşlık Başvurusunun Hükümete Gönderilmesi

Vatandaşlık başvurusu İçişleri Bakanlığı’na gönderildikten sonra finansal kriterlere uygunluğunun değerlendirilmesi için Maliye Bakanlığı’na yönlendirilir. Maliye Bakanlığı’nın başvuruyu uygun bulması halinde başvuru sahibinin yatırımı sonuçlandırması gerekmektedir. İçişleri Bakanlığı’nın verdiği uygunluğun ardından başvuru onay için Bakanlar Kurulu’na gönderilir.

5. Adım – Kıbrıs Vatandaşlığı Sertifikasının Düzenlenmesi

Bakanlar Kurulu onayı alındıktan sonra bir Vatandaşlık Sertifikası çıkarılır. Bu sertifika çıktıktan sonra son aşamaları da birlikte tamamlamak üzere sizleri Kıbrıs’taki ofislerimize bekleyeceğiz. Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bağlılık yemini ettikten sonra Vatandaşlık Sertifikanıza mühür basılacaktır. Elinizde mühürlü Vatandaşlık Sertifikası olduktan sonra artık biyometrik Kıbrıs (AB) pasaportu ve kimliği için başvuru yapabileceğiz. Bu işlemler iki ya da üç saat gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır. Sonrasında hemen AB vatandaşı olmanın avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsiniz.