YUNANİSTAN

OTURUM

Yunanistan hükümeti, Yunanistan’da gayrimenkul sahibi olmayı ve oturum izni almayı arzulayanlar için, her beş yılda bir yenilenebilen yeni dostça bir prosedür başlattı.

Bu sayfa, bu ikamet iznini almak için gerekli olan ön koşullar, süreç ve destekleyici belgeler hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca, gayrimenkul mülk sahipleri için bu yeni oturma izni türüne ilişkin önemli soruları ele alıyor.

Yunanistanda oturum izni almak

Oturma izni, Yunan yetkilileri tarafından verilen, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa Birliği hükümlerine uygun olarak (uygulanabilir olduğu şekliyle 1030/02 sayılı yönetmelik) Yunan topraklarında yasal bir biçimde ikamet etme hakkına sahip olmalarını sağlayan belgelerdir. Farklı katagorilerde oturma izinleri mevcut olduğu gibi, her katagoride farklı şekillerde olan izinlerde mevcuttur. İstihdam hakları, verilen iznin türüne bağlıdır.

Oturma izninin verilmesi ve yenilenmesine ilişkin başvurular,Göç Politikası Bakanlığı'nda Göç Politikası Daire Başkanlığına başvuruların gönderildiği bazı belirli oturum iznleri dışında, başvuranın ikamet ettiği yerdeki Belediyeye veya Yabancılar ve Göçmenlik Dairesinin yetkili makamlarına doğrudan gönderilir.

Başvurmuş gayrimenkul mülk sahipleri için oturum izinleri

Gayrimenkul mülk sahipleri için ikamet izni, herhangi bir vize türü ile ( D veya C tipi) ülkeye giren veya sahip oldukları oturum izinleri ikamet kapsamının değiştirilemeyeceğini söylese bile yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları için yeni bir oturma izni türüdür.

5 yılda bir yenilenen kalıcı oturum izni ve giriş hakkından yararlanabilecek olan kişiler şunlardır :

a)  asgari değeri 250.000 € olan, kişisel olarak veya şirket hisse senetlerinin toplamına sahip oldukları bir tüzel kişilik aracılığıyla Yunanistan'da gayrimenkul sahibi üçüncü ülke vatandaşları;

b)  4002/2011 Sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre (en az 10 yıl süreyle) entegre turizm tesislerinde konaklama yerleri veya eşyalı turistik konutlar için (Resmi Gazete 180 A’) minimum kira bedelinin 250.000 € olduğu devremülk anlaşması (kiralama) yapmış üçüncü ülke vatandaşları

c)  Yasal olarak, oturma izni ile Yunanistan’da bulunan ya da ülkeye girmek ve ikamet etmek isteyen, ve 4146/2013 yasası yürülüğe girmeden önce  minimum 250,000 € değerinde veya mevcut nesnel değeri minimum 250.000 € olan Yunanistan'da tam mülkiyet haklarına sahip ve  gayrimenkul sahibi olan üçüncü ülke vatandaşları,

d)  Minimum değeri 250.000 € olan ve bir bağış ya da ebeveyn imtiyazı yoluyla edindikleri, ve tamamen ,yasal olarak kendi mülkiyetinde olan Yunanistan’da gayrimenkul sahibi, üçüncü ülke vatandaşları. Bu durumda oturma izni hakkı, yalnızca ebeveyn imtiyaz sahibi veya bağışı alan kişi tarafından kullanılabilir.

e)  Satın alınmış arazinin birikimli değeri ve inşaat şirketi ile yapılan sözleşmenin en az 250,000 € olması şartıyla arazi veya dönüm arazisi satın alan ve bir binayı inşa etmeye devam eden üçüncü ülke vatandaşları.

f)  1652/1986 Kanun hükümlerine dayanılarak on yıllık bir devremülk anlaşması (kiralama) imzalayan üçüncü ülke vatandaşları. 1652/1986 sayılı yasanın 1. maddesinin hükümlerine göre devremülk kira sözleşmesi; kira sahibi her yıl  kiracıya devremülk süresince ve kontratın belirlediği süre boyunca turist konaklamalarının kullanımını ve amaca uygun servislerin sağlanmasını taahüt eder ve kiracı anlaşılmış kirayı ödemek zorundadır.

g)  yukarıda açıklanan üçüncü ülke vatandaşlarının aile üyeleri.

Oturum izni almak isteyen Yunanistan’da gayrimenkul sahipleri için ön koşullar

Aşağıdaki koşullar, her beş senede yenilenen kalıcı oturum iznini almak için başvuru sahibi tarafından yerine getirilmelidir :

a)  Bulunan gayrimenkul, sahibinin elinde ve mülkiyetinde olmalıdır.

b)  Mülkün değerinin 250,000 € olduğu ortak mülkiyet durumunda, sadece ortaklar, eş ve bölünmez ortaklarsa oturum izni alabilirler. Diğer her türlü ortak mülkiyet durumunda, ikamet izni verilebilmesi için her ortağın minimum 250.000 € değerinde yatırım yapması gerekmektedir.

c)  Mal sahibi bir tüzel kişi aracılığıyla malı satın almış ise, başvuran kişi, şirket hisselerinin% 100'üne sahip olması gerekir.

d)  Üçüncü ülke vatandaşlarının ,direkt veya tüzel kişilik aracılığıyla en az 250,000 € değerinde olması şartıyla, birden fazla gayrimenkul sahibi  olduğu durumlarda da oturum izni alabilir.

e)  Başvuru sahibinin D tipi vize ile ülkeye girmek istediği durumlarda, belgelendirilmiş mülk satın alma niyeti, banka hesaplarıyla (örneğin ; A- sınıfı bir bankadan veya diğer tanınmış finansal işletmelerden alınacak olan sertifika ) veya diğer mobil mal varlıklarıyla - örn. bonolar ya da hisseler gibi - mali kapasiteyi kapsıyan belgelerle desteklenmelidir ve bu belgelendirilen belgeler başvuranın 250.000 € luk yatırım bedelini karşılayabileceğini ispatlamalıdır.

Yasaya göre, ülkeye giren üçüncü ülke vatandaşlarının aile üyeleri şunlardır: Eşler, 21 yaşın altındaki eşlerin doğrudan neslinden olan çocukları, Eşlerin soyundan anne-babaları.

f)  Otel konaklamaları ya da entegre turizm beldelerinde döşenmiş turist konutları için en az 10 yıllık kira sözleşmesi imzalamış üçüncü ülke vatandaşı için kira değeri en az 250,000 € olmalıdır. İmzalanan kontrat mülkün on yıllık kira bedeline denk olarak tek ödemede gerçekleştirmeyi şart koşmalıdır.

Yukarıda ana hatları verilmiş olan her durumda gayrimenkulün değeri, satın alma sözleşmesinde belirtilen mülkün veya kiranın değerine göre belirlenecektir. Mülkün değeri, 4251/2014 sayılı yasaya göre, gayrimenkul alım sözleşmesinde açıkça belirtilen tutardır. Sözleşmeye uygun olarak, mülkün satışı için ödenen meblağa karşılık gelmedikçe, mülkün hedeflenen veya belirlenen değeri ilgisizdir.

Gayrimenkul mülk sahipleri için oturma izni almak için giriş vizesi şartı.

Giriş vizesi, yani ülkeye yasal olarak girmek, oturma izni almak isteyen gayrimenkul sahipleri için gereklidir. Oturma izninin verilmesinden sonra ve süre boyunca vizeye ihtiyaç yoktur. 4251/2014 Sayılı Kanuna göre, ülkeye yasal olarak herhangi bir tip vize ile girmiş olan veya yasal olarak yerleşmiş olan üçüncü ülke vatandaşları, statü veya oturma izinlerinin türüne bakılmaksızın oturma iznine başvurma hakkına sahiptir.

Gayrimenkul sahipleri için oturma izni süresi.

Oturma izninin sahibi her beş (5) yılda bir yenilemekle yükümlü olmakla birlikte alacağı oturma izni kalıcıdır.

Gayrimenkul sahipleri için oturma izninin yenilenmesi - Önkoşullar.

Oturma izni her beş (5) yılda bir yenilenir. Oturma iznini yenilemek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

Gayrimenkul mülkünün, başvuranın tam mülkiyetinde kalması gerekir.

İlgili kiralama / sözleşmeler devam etmek zorundadır.

Ülkeden kaynaklı eksiklikler ikamet izninin yenilenmesini engellemez. Oturma izninin geçerliliği süresince gayrimenkulün başka bir üçüncü ülke vatandaşına satılması, yeni sahibine oturma izni ve satıcının oturma izninin aynı anda iptal edilmesini sağlar.


Yunanistan oturum programı Avrupa Birliği dışındaki ülke vatandaşları için 250,000 EUR ve üzeri gayrimenkul yatırımlarıyla Yunanistan’da sürekli oturum imkanı sağlamaktadır. 

Yunanistan’da sürekli oturum başvuru sahiplerine birçok avantaj sağlar:

  • AB Şengen bölgesi içerisinde vizesiz seyahat özgürlüğü
  • 5 yıllık dönemlerle sürekli oturumu yatırım şartını devam ettirme koşuluyla yenileme imkanı, 
  • Çocuklar için 24 yaşına kadar oturumun hakkının devam ettirilebilmesi, 
  • 7 yıl sürekli oturum sonrasında olası vatandaşlık hakkı
  • AB içerisinde serbest mülkiyet 
  • Ücretsiz temel eğitim ve düşük maliyetli yüksek öğrenim imkanı 

Başvuru Şartları

Yunanistan sürekli oturum başvurusu için çok basit 4 kritere bakılır:

  • Temiz geçmişe sahip iş insanları, girişimciler, profesyoneller
  • €250.000+KDV gayrimenkul yatırımı yapıldığını gösterir belge
  • Yunanistan’da açılan banka hesabı
  • Bulaşıcı hastalıklara karşı temiz sağlık raporu

Süreç ve İşleyiş

Seyahat edebilmek ve mülk satın alabilmek için Yunanistan Büyükelçiliği’nden C tipi turist vizesi alınması

Yunanistan’a sürekli oturum programını başlatmak ve prosedürleri tamamlamak için seyahat 

Yunanistan’da banka hesabı açılması

Avukat nezdinde çeşitli belge, beyanname ve vekaletnamelerin imzalanması

Ülkedeki belgelerin hazırlanıp Yunanistan’a kargo yoluyla gönderilmesi

Yunan banka hesabına gayrımenkul alımı, başvuru harçları, ve diğer masraflar için para gönderilmesi

Yunan tapu sicilinde satış sözleşmesinin tescili

Belgeleri İçişleri Bakanlığı’na teslim edilerek başvurunun yapılması 

Onay alınarak pasaporta sürekli oturum belgesinin basılması