YUNANİSTAN

OTURUM

Yunanistan Oturum

Yunanistan 131,957 bin kilometrekare yüzölçümü ve 10,7 milyon toplam nüfusu ile, 18 UNESCO Dünya Mirası Alanına sahip , geçmişten günümüze Antik, Helenistik Roma ve Osmanlı İmparatorluğunun zengin tarihi izlerini taşıyan ve Parlementer Cumhuriyet ile yönetilen , Avrupa Birliğinin en çok ziyaret edilen 7. Ülkesidir. Başkenti Atina olan Yunanistan, 298,7 Milyar USD gayrisafi milli hasıla (kişi başı milli gelir (GDP) = 27,700 USD) ile birlikte gayrimenkul sahibi olmayı ve oturum almayı arzulayan kişiler için her beş yılda bir yenilenebilen yeni dostça bir prosedür başlatmıştır.

Başlıca Avantajlar

Schengen ülkelerine serbest dolaşım hakkı,

Yatırım kapsamında Yunanistan’da fiziksel bulunma zorunluluğunun bulunmaması,

Gayrimenkul sahibi olunduğu sürece 5 yılda bir yenilenebilen oturma izni,

Satın alınan gayrimenkulün kiralanabilmesi,

Yunanistan’da ikamet etmeyi tercih eden yatırımcılar ve aileleri için 7 yıl sonunda Yunanistan vatandaşlığına başvurma hakkı,

Gayrimenkul sahibinin, finansal açıdan bağımlı olmak kaydıyla eş ve 21 yaşına kadar olan çocuklarının oturum hakkından yararlanması,

Gereklilikler

Bulunan gayrimenkul, sahibinin elinde ve mülkiyetinde olmalıdır

Mülkün değerinin 250,000 EUR olduğu ortak mülkiyet durumunda, sadece ortaklar, eş ve bölünmez ortaklarsa oturum izni alabilirler. Diğer her türlü ortak mülkiyet durumunda, ikamet izni verilebilmesi için her ortağın minimum 250,000EUR değerinde yatırım yapması gerekmektedir.

Mal sahibi bir tüzel kişi aracılığıyla malı satın almış ise, başvuran kişi, şirket hisselerinin %100’üne sahip olası gerekir.

Üçüncü ülke vatandaşlarının, direkt veya tüzel kişilik aracılığıyla - en az 250,000EUR değerinde olması şartıyla- , birden fazla gayrimenkul sahibi olduğu durumlarda da oturum izni alabilir.

Başvuru sahibinin D tipi vize ile ülkeye girmek istediği durumlarda, belgelendirilmiş mülk satın alma niyeti, banka hesaplarıyla ( örneğin; A – sınıfı bir bankadan veya diğer tanınmış finansal işletmelerden alınacak olan sertifika ) veya diğer mobil mal varlıklarıyla ( örn. Bonolar ya da hisseler gb. ) mali kapasiteyi kapsayan belgelerle desteklenmelidir ve bu belgelendirilen evraklar başvuranın 250.000 EUR’luk yatırım bedelini karşılayabileceğini ispatlamalıdır.