MACARİSTAN

OTURUM

* Macaristan Oturum Programı Mart 2017 itibariyle sona ermiştir. *

2012 yılında yürürlüğe giren Macaristan Oturum Bonosu Programı ile Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin vatandaşları 300,000 EUR'luk bono yatırımı ile Macaristan'da sürekli oturum izni alabilirler.

Oturum Bonosu Macar Hükümeti tarafından özel amaçla çıkarılan, 5 yıl vadeli "0" faizli bir bonodur. Oturum bonoları Macar Hükümeti tarafından yetkilendirilmiş Oturum Bonosu Acentaları tarafından başvuru sahipleri adına alınır ve saklanır. Oturum Bonoları transfer edilemez, rehin verilemez, finansal piyasalarda işlem görmez.